நிறுவனம் பதிவு செய்தது

Lanka_Agent

Colombo

நிறுவனம் பற்றி

hi

Lanka_Agent வேலைகள்

Sales women

Colombo
Full-time

Sales Man

Rs18,500-25,000 Dehiwala colombo
Full-time

Shop worker

Rs40,000 Colombo 04
Full-time

Sales Man

Colombo 15
Full-time

Apprentice pharmacist wanted

347, Galle Road, Colombo 04, sri lanka
Full-time

Driver wanted

No. 52, Dharmarama Road, Wellawatte
Full-time
Full-time

Room boy , Store Keeper

Hatton,Sir Lanka
Full-time

விவரம்

முகவரி
Colombo
மின்னஞ்சல்
வேலைகள்:
9

விசாரணை படிவம்